Nu aan het laden
×

Blerick Cultuurhistorische verkenning dorpskern

Blerick Cultuurhistorische verkenning dorpskern

Beschrijving

In opdracht van de gemeente Venlo, Dienst Stadsbeleid, afdeling Grondzaken en Projecten, heeft BAAC bv in november 2001 een stedenbouwkundig-historische en cultuurhistorische verkenning uitgevoerd voor het centrum van het stadsdeel Blerick. Aanleiding voor deze verkenning vormt het voornemen om tot een opwaardering en renovatie van het centrum van Blerick te komen. Daartoe is door het bureau Croonen Adviseurs in 1997 een studie verricht. Genoemd bureau heeft daarbij een plan ontwikkeld voor met name de omgeving van het Laurentiusplein.

Doel van de verkenning is om inzicht te verschaffen in de mogelijke archeologische waarden van het centrum van Blerick, een kort overzicht te geven van de historische ontwikkeling en door middel van een stedenbouwkundige inventarisatie de huidige situatie te kenschetsen. Naar wij hopen zal deze rapportage een nuttige bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Opgemerkt dient nog dat de ‘oude’ foto’s die in het rapport zijn opgenomen afkomstig zijn van het gemeentearchief Venlo, de ‘recente’ foto’s zijn gemaakt door BAAC bv.

Details

Titel: Blerick Cultuurhistorische verkenning dorpskern
Auteur(s):

drs. K. Emmens
drs. J.M.J. Willems
drs. R.J.M. van Genabeek

Jaar van uitgifte: 2001
ISBN:

90-77000-10-0

Download:: Bestand

You cannot copy content of this page