Het Akkermansgilde is oorspronkelijk een vereniging van landbouwers (akkermannen) in Venlo. Het gilde bestond al in de vijftiende eeuw, maar werd pas in 1595 door de magistraat van de stad als rechtspersoon erkend. Deze erkenning betekende dat de leden van het Huislieden- of Akkermansgilde over bepaalde privileges konden beschikken. OmdatLees verder

Het Ald Weishoês (Oude Weeshuis), een vroeg 17e-eeuws, in Gelderse Renaissancestijl opgetrokken gebouw, ligt op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Kleine Kerkstraat in de Venlose binnenstad. Door een eerdere schenking van de hof Swenhof te Lobberich in 1577 van het echtpaar Johan de Verwer en Anna IngenhuysLees verder

De brouwerij In 1872 werd aan de voet van het Maasterras de brouwerij Schellens in gebruik genomen, een zogenaamde stoombierbrouwerij waar ondergistend Beiers bier werd gebrouwen. Eigenaar was de in 1870 uit het Duitse Neuss verhuisde Gerard Schellens, waarschijnlijk uit onvrede over het beleid van Otto von Bismarck, die inLees verder