Het Akkermansgilde is oorspronkelijk een vereniging van landbouwers (akkermannen) in Venlo. Het gilde bestond al in de vijftiende eeuw, maar werd pas in 1595 door de magistraat van de stad als rechtspersoon erkend. Deze erkenning betekende dat de leden van het Huislieden- of Akkermansgilde over bepaalde privileges konden beschikken. OmdatLees verder

Een vilder is een in Nederland en België verdwenen beroep dat grofweg tot in het begin van de 20e eeuw bestond. Deze ambachtsman zorgde voor het villen van de waardevolle huid van gestorven dieren. Hij hield zich ook bezig met verwerken van de krengen. Vilders stonden niet in hoog aanzienLees verder