Het Ald Weishoês (Oude Weeshuis), een vroeg 17e-eeuws, in Gelderse Renaissancestijl opgetrokken gebouw, ligt op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Kleine Kerkstraat in de Venlose binnenstad. Door een eerdere schenking van de hof Swenhof te Lobberich in 1577 van het echtpaar Johan de Verwer en Anna IngenhuysLees verder

De Duitse School is een voormalig schoolgebouw aan de Julianastraat aan de noordoostzijde van de Venlose binnenstad. Het gebouw werd door architect Jacq Grubben ontworpen in opdracht van de Deutscher Schulverein, een vereniging van de Duitse gemeenschap in Venlo. In 1912 kreeg deze vereniging elders enkele noodlokalen toegewezen, en volgensLees verder

Mavo Maria Regina was een middelbare school in het centrum van Blerick. De door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid geleide Antoniusschool, een lagere school alleen bestemd voor meisjes, begon in 1918 met een zevende, achtste en negende leerjaar, ook wel kopklassen genaamd. Die kopklassen waren in feite de voorloperLees verder

Het progymnasium was een vierjarige opleiding voor jongens. Het werd in 1890 opgericht door de kerk in Venlo als reactie op de reeds aanwezige HBS. In eerste instantie werd het gehuisvest aan de markt in Venlo ten westen van het stadhuis. In slechts drie jaar tijd werden de leerlingen voorbereidLees verder

Ald Weishoès Klooster Augustijnen (Venlo) Sint-Theresiaklooster (Belfeld) Collegium Albertinum Scholengemeenschap De Hamert Hogere Burgerschool Venlo Hogere Technische School Venlo Infanterie Rijschool (Venlo) Interven College Venlo Laboratoriumschool Venlo Lagere Technische School Hagerlei Venlo Lagere Technische School Tegelen Latijnse school (Venlo) Maartenscollege (Tegelen) Maasveld MAVO MAVO Maria Regina Collegium Marianum MBO-college Noord-LimburgLees verder

De Sint-Jozefschool is een monumentaal schoolgebouw in de kern van Tegelen, met op het achtererf een overdekte speelplaats. Ontstaansgeschiedenis In opdracht van het gemeentebestuur bouwde de Tegelse architect Caspar Franssen in 1916 de Julianaschool, een openbare lagere school, in een strakke stijl die invloeden vertoont van het Neoclassicisme. De windvaanLees verder

Het progymnasium werd vanaf 1920 door de augustijnen omgevormd tot een erkend volledig gymnasium, dat de naam Sint-Thomascollege kreeg. De eerste tien jaar mochten alleen leerlingen uit de regio naar deze school, pas in 1930 werd het naastgelegen internaatsgebouw (juvenaat) in gebruik genomen. De Middelbare Handelsschool werd in 1924 uitgebouwdLees verder