De Eburonen waren een volksstam waarvan het grootste deel ten tijde van Caesar woonde “tussen Maas en Rijn”,in gedeelten van het huidige Nederland en België (de Kempen, Luik (provincie), beide Limburgen) en Duitsland (Roer, zijrivier van de Maas). In het westen grensde hun gebied aan dat van de Menapiërs, dieLees verder