‘t Brook is een laaggelegen, voormalig moerasland van 65 hectare, dat zich uitstrekt van Hout-Blerick en Boekend tot aan Ubroek. Het land begint achter de boerderij Brookerhof en is ontstaan uit oude Maasarmen. Tot in de negentiende eeuw werd door de inwoners van Blerick hier turf gestoken. Ook aal, snoekLees verder