Het 210 hectare metende natuurgebied van de Crayelheide strekt zich uit over de voormalige gemeente Maasbree (80 hectare) en de gemeente Venlo (130 hectare). Het gebied grenst aan de noordzijde van het door de Stichting het Limburgs Landschap onderhouden natuurgebied Dubbroek. Etymologie De naam is afgeleid van kraai-lo ofwel kraaienbosLees verder

De Groote Heide is een natuurgebied aan de oostgrens van Venlo, tussen Leutherweg, Louisenburgweg en Klagenfurtlaan. De Grote Heide maakt deel uit van een uitgestrekt heidegebied tussen de steilrand van het hoogterrasplateau enerzijds en het moerassig gebied van de Nettetal-Krickenbecker Seen en de beboste Buschberge anderzijds. In de zeventiende enLees verder

Het Koelbroek is een buurtschap in de Boekend. De buurtschap kenmerkt zich door een sterk natuurlijk karakter met als belangrijkste kenmerk een natuurgebied dat is gevormd door een oude Maasarm. In een periode van enkele millennia werd in het gebied veen gevormd. In 1543 werd het gebied aangeduid als Kaelbroeck.Lees verder

De Raaijweide is een natuurgebied aan de Maas aan de Blerickse zijde. Het gebied maakt onderdeel uit van de Maascorridor. Etymologie Raaibord Volgens het woordenboek betekent raaien het uitzetten van (denkbeeldige) lijnen, of het peilen van een rivier. Een raai is een denkbeeldige of uitgezette lijn dwars op een rivier,Lees verder

De Ravenvennen is een natuurgebied in Lomm. Het is eigendom van de Stichting Het Limburgs Landschap en is gelegen in de gordel van paraboolduinen tussen Gennep en Venlo. Het in 381 ha grote terrein bestaat uit voornamelijk uit naaldbossen met een vennencomplex. Ligging en omgeving De Ravenvennen zijn gelegen opLees verder

De Romeinenweerd is een natuurgebied aan de Maas in het stadsdeel Hout-Blerick en maakt onderdeel uit van de Maascorridor. De groenstrook ontstond in 1996, toen een deel van de uiterwaarden bij Hout-Blerick werd afgegraven voor kleiwinning. In de jaren daarna werd het gebied beplant met onder andere wilgen en lisdodden.Lees verder

De Tangkoel is een natuurgebied in Hout-Blerick. Het gebied ligt rond een grote vijver van circa 1 hectare, welke van origine een oude Maasarm is. Het is een belangrijke broedplaats voor ijsvogels, die er tijdens het broedseizoen nog in groten getale aanwezig zijn. Ook bevinden zich in de vijver groteLees verder

Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten. Het gebied kenmerkt zich door de veelzijdigheid aan grondtypen, waarvan de oudste stammen uit het Perm. De Weerd, onderdeel van het Zwart Water, is een eiken-berkenbosLees verder