Het 2e regiment infanterie is een onderdeel van het Nederlandse leger dat opgericht is in 1876. Bij de legerhervormingen van 1905 ontstond uit het 2e regiment het 11e regiment. In 1913 was er echter weer een legerhervorming waardoor het 13e en 22e regiment opgericht werden. Vanaf 1913 tot aan deLees verder

In de 18e eeuw was Tegelen Guliks grondgebied en het regiment werd in 1760 door Joachim Reinhold baron Von Glasenapp opgericht, een Freiherr die in dienst was van de Pruisische koning Frederik de Grote. Tegelen kwam pas in 1817 bij het koninkrijk der Nederlanden.Lees verder

Op 1 juli 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers opgericht op de Ernst Casimir Kazerne in Roermond. Eigenlijk is het een reorganisatie van de Koninklijke Landmacht waarbij na samenvoeging van het 2e en 11e Regiment Infanterie en een nieuwe naam voor het samengevoegde regiment bedacht werd. Na deze samenvoeging werdLees verder