In de 18e eeuw was Tegelen Guliks grondgebied en het regiment werd in 1760 door Joachim Reinhold baron Von Glasenapp opgericht, een Freiherr die in dienst was van de Pruisische koning Frederik de Grote. Tegelen kwam pas in 1817 bij het koninkrijk der Nederlanden.Lees verder