Een Waeragtig Verhael van de groote en Geluckige Overwinninge der sterke Stadt Venloo, die op den 22 September 1702. met Accoort is over gegaen. Op de wys: Beroemde Nederlanden, &c. Beroemde Nederlande: gy kloeke Bataviers, wil nu Victory branden, En plukt nu Louriers: Hoe dat den Magt en Koning, VanLees verder