Leo Brueren (Velden, 15 januari 1925 – Venlo, 12 januari 2012) was een Nederlandse kapelaan in de Venlose Martinuskerk en onder meer initiator van de Jongerenkerk en de Stichting Doortocht(voor opvang van dak- en thuislozen). Na de lagere school in zijn geboortedorp te hebben doorlopen, ging hij naar het BisschoppelijkLees verder