De familie Boener was een magistratengeslacht uit de Nederlandse stad Venlo, geboren uit Maasschippers. Waar de oorsprong ligt van deze familie, is dus moeilijk te zeggen. De lijn van deze familie is intussen uitgestorven. De familienaam komt in archiefstukken ook voor als Beunen, Boonen, Bonen en Bonerus. Stamboom Henrick BoenerLees verder

Otto van Borne (? – 1223) was een telg uit het adellijke geslacht Van Borne, dat aan het eind van de twaalfde eeuw en het begin van de dertiende eeuw grote bezittingen had in Blerick en omgeving. De Van Bornes hadden het recht om in Blerick belasting (tienden) te heffen.Lees verder

De familie Ruys was een vooraanstaande, uit Venlo stammende adellijke familie die van 1722 tot 1792 medeheer van Blerick was. Volgens de annalen werd Franciscus Gerardus Ruys (19 oktober 1687 – 22 mei 1768) in 1722 met de helft van de Heerlijkheid Blerick beleend door Isabella Anna Maria van Dorth,Lees verder

De familie Schenck van Nijdeggen was een adellijke familie in Blerick en bewoonde van 1569 tot 1674 het kasteel Boerlo, dat ongeveer stond op de plek waar nu het industrieterrein Groot Boller ligt. Familiewapen Schenck van Nijdeggen De eerste Schenck die beleend was met het kasteel en de omliggend landerijen,Lees verder

De familie Van Laer was een oud geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Overijssel, waarvan leden in de 17e en 18e eeuw heer van Blerick waren. In 1612 trouwde Henri van Laer van Hoenlo met de Baarlose Anne Bertrame van Eyll en kwam zo in deze streek terecht. Anne was de enigeLees verder