Het Veld is een buurtschap in het noordoosten van Arcen. De naam van de buurtschap is te verklaren door het open karakter dat het gebied tot in de 17e eeuw had. Het gebied bestond vooral uit akkervelden, waarbij de boerderijen veelal in Arcen zelf gelegen waren. Vanaf die eeuw werdenLees verder