De wijk hazenkamp bestaat uit de volgende straten en adressen 5921 AA Drie Decembersingel 181 – 227 5921 AB Drie Decembersingel 229 – 269 5921 AC Drie Decembersingel 42 – 60 5921 AD Herman Gorterstraat 1 – 35 5921 AE Herman Gorterstraat 37 – 83 5921 AG Herman Gorterstraat 85Lees verder

Ubroek is een buurt in Blerick. Het Ubroek was vroeger een vlakte met tuinderijen, paarden- en koeienweiden tot aan de bossen, de Wienkelder, in het noorden en de Maas in het oosten. In de tijd dat de Maas nog niet beteugeld was, liepen bij hoog water de weiden onder enLees verder