Hasselt is een buurtschap in Velden. Historisch gezien is Hasselt een van de vier middeleeuwse dorpskernen van Velden. Ten zuidoosten van Hasselt zijn diverse vondsten gedaan van aardewerk uit de IJzertijd en het Neolithicum, tefriet uit de Bronstijd en een handvol artefacten uit het Mesolithicum. Vermoed wordt, dat hier totLees verder

Het Vorst is een wijk in Velden. De locatie van de wijk ligt ruwweg tussen de huidige Veldense dorpskern en de Maas. Volgens historici van de gemeente Venlo verwijst de naam vermoedelijk naar een voormalig koninklijk jachtgebied in de late Middeleeuwen. Het dorp Velden bestond in de veertiende eeuw alLees verder

De Vilgert is een woonkern even ten oosten van de dorpskern van Velden. De kern wordt gekenmerkt door landelijk gelegen woonhuizen in zogenaamde lintbebouwing. Daarnaast omvat de kern slechts één verharde weg met daaraan enkele onverharde wegen die voorheen leidden naar verder gelegen boerderijen, welke intussen vrijwel allemaal zijn verdwenen.Lees verder