Hagerbroek is een wijk ten zuidoosten van de binnenstad van Venlo. Tot in de jaren tachtig was in deze wijk veel industrie gevestigd. Daarvan is weinig overgebleven, behalve enkele gebouwen die als gemeentelijk monument staan geregistreerd. Alle industriële activiteiten zijn wel verplaatst naar de Trade Ports aan de rand vanLees verder

Hagerhof is een dubbele wijk in het zuiden van stadsdeel Venlo-Zuid. Door de wijk loopt de N271, die de wijk opdeelt in Hagerhof-West en Hagerhof-Oost. De naam van de wijk wordt ontleend aan de naam van de vlakbij gelegen kinderboerderij Hagerhof. De wijk wordt in het noorden begrensd door deLees verder

De Hogekamp is een wijk in Venlo, dicht bij het centrum. De wijk in Venlo-Oost wordt gekenmerkt door rijtjeshuizen aan smalle straten, gebouwd in de jaren vijftig. Alleen in het midden van de buurt, rondom een grote vijver, zijn onlangs, rond de eeuwwisseling, zogenaamde levensloopappartementen gebouwd. Aan diezelfde vijver ligtLees verder

Klein Italië is het eerste kwadrant in het centrum van de stad Venlo. Jarenlang werd het centrum van de stad als één wijk gezien, maar de laatste jaren wordt weer teruggegrepen naar de wijkindeling uit de tijd toen Venlo nog een vestingstadje was. De stad was in vier kwadranten ingedeeld.Lees verder

De Kleine Heide is een gebied ten noorden van de Kaldenkerkerberg tussen stadion De Koel en stadion De Kraal. Tegen het eind van de Eerste Wereldorlog was hier een quarantainekamp voor deserteurs en vluchtelingen uit de oorlogvoerende landen. Vanaf 1927 is er (met een korte onderbreking) op de Kleine HeideLees verder

Het Kloosterkwartier is het tweede kwadrant in de binnenstad. Jarenlang werd het centrum van de stad als één wijk gezien, maar de laatste jaren wordt weer teruggegrepen naar de wijkindeling uit de tijd toen Venlo nog een vestingstad was. De stad was in vier kwadranten ingedeeld. De hoofdstraten liepen noord-zuidLees verder

Het Museumkwartier is een gebied ten oosten van de oude stadskern van Venlo, aan en in het Juliananpark en in de directe omgeving van Station Venlo. De benaming Museumkwartier wordt pas sinds december 2009 in de Venlose raad gebezigd. Uitgangspunt van dit concept is om alle museumactiviteiten in het stadsdeelLees verder