BAAC heeft, in samenwerking met het explosieven-opsporingsbedrijf ECG, tussen 29 oktober 2017 en 26 januari 2018 in opdracht van de gemeente Venlo een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Kazernekwartier- Fort van Venlo. Tijdens het onderzoek zijn 12 opgravingsputten met een totale oppervlakte van 8.915 m2 onderzocht, waarvan 8.569 m2Lees verder