Een aardmortier is een put of ingegraven vat, waarin aangebracht een hoeveelheid stenen, die door een springlading in voorwaartse richting wordt uitgeworpen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een aardrol is een hoeveelheid grond, uitgeworpen aan de kop van een naderingsloopgraaf, die dekking verschafte en bij het vorderen van het graafwerk steeds verder voorwaarts werd gebracht. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De Abdij van Averbode is een abdij van de premonstratenzers, die in 1134 werd gesticht door Arnold II, graaf van Loon. De nu verdwenen Sint-Michielsabdij in Antwerpen wordt als haar moederklooster beschouwd. Aan het hoofd van de gemeenschap staat een gemijterde abt. Zie ook: Abdij van AverbodeLees verder

Een acces is in het algemeen een toegang of doorgang. Dit is in Nederland specifiek gebruikt voor een toegang die door een inundatie voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, kade, land-, spoor- of waterweg. Wanneer enkele dicht bijeen gelegen accessen de mogelijkheid bieden tot onderlinge steunverlening spreektLees verder

Een accespost is een klein verdedigingswerk, aangelegd met het doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een afsnijding is een binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen. Het werd soms in geval van nood aangelegd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken. Agger en stormtoren (uit: “Histoire d’une forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder