Canoy-Herfkens was een steenfabriek in  Tegelen. De fabriek begon in 1880 met het vervaardigen van plavuizen, maar maakte vanaf 1900 ook bakstenen. Deze bakstenen, vervaardigd uit zogenaamd tichelleem, werden gebruikt voor het vervaardigen van schoorstenen, die door het hele land geleverd werden, onder andere aan Hoogovens, Philips, Heineken en Wilton-Fijenoord.Lees verder

Het thema van de maand van de geschiedenis 2022 is ‘Wat een ramp!‘. In de gemeente Venlo hebben wij ervoor gekozen om dit te koppelen aan alle panden en objecten die sinds de tweede wereldoorlog onder de slopershamer terechtgekomen zijn. En dit zijn er nogal wat! Onder het mom vanLees verder

Het National was een Café-restaurant dat in 1885 haar deuren opende op de hoek van de Keulse poort en de spoorstraat. Het gebouw is ontworpen door de architect F. Keuller en werd diverse malen verbouwd. Naast cafe en restaurant gedeelte had het gebouw ook verschillende feestzalen. Door oorlogsschade moest het gebouwLees verder

Tot voor de herinrichting van het centrum van Blerick eind vorige eeuw stond er een kiosk in het centrum. Dit opmerkelijke gebouwtje bood een droge plek voor muzikanten als ze buiten optraden. Voor de kinderen was dit een leuke plek om even te spelen tijdens het verplichte boodschappen doen.Lees verder

Mavo Maria Regina was een middelbare school in het centrum van Blerick. De door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid geleide Antoniusschool, een lagere school alleen bestemd voor meisjes, begon in 1918 met een zevende, achtste en negende leerjaar, ook wel kopklassen genaamd. Die kopklassen waren in feite de voorloperLees verder

In 1935 werd het sportfondsenbad in Venlo geopend nadat  de NV Sportfondsenbad hiervoor het geld bijelkaar gespaard had. In de jaren erna is er een buitenbad en een instructiebad aan toegevoegd. Jarenlang heeft dit zwembad dienstgedaan als schoolzwemlocatie, vele Venlonaren hebben hier dan ook leren zwemmen aan de haak vanLees verder

In 1933 werd het St. Joseph Ziekenhuis geopend aan de Hogeweg in Venlo, in eerste instantie was het geschikt voor nog geen 175 patiënten maar na vele aanpassingen en verbouwingen konden er meer mensen verpleegd worden. Zelfs in de oorlog ging de ziekenzorg gewoon door, patiënten werden in de keldersLees verder