22 October 1936. — Hedennacht heeft een felle uitslaande brand een danszaal, toebehoorende aan den heer H. Vervoort, alhier, in de asch gelegd. De heer Vervoort had zich reeds met zijn gezin ter ruste begeven. De slapende bewoners werden door voorbijgangers gewekt en verlieten ijlings de woning. Ook in de belendende perceelen hield men zich gereedLees verder