Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Dat kan een heemtuin, de groenaanleg op een oude begraafplaats, een kloostertuin of het groen op verdedigingswerken zijn. Daarnaast zijn er losstaande objecten die als groen erfgoed aangemerkt kunnen worden, denk hierbij aan erfafscheidingenLees verder