Straten en andere plekken in het stadsdeel Blerick danken hun naam aan historische feiten. Bijvoorbeeld aan de naam van een belangrijk persoon die er vroeger woonde, een verdedigingswerk of het ambacht dat er lang geleden werd uitgeoefend. Het verklaren van straatnamen en andere plaatsaanduidingen noemt men toponymie. 1 1e Graaf vanLees verder

Als je in de toponymie op zoek gaat naar verklaringen waarom iets een bepaalde naam heeft, dan is onderstaand lijstje erg handig. lo= ‘licht, open bos’ heem= ‘woonplaats, woning’ berg= ‘terreinverheffing, heuvel’ huis =‘woning, nederzetting’ wijk =‘hoeve, nederzetting, dorp, stadsdeel’ hoek= ‘bocht, (afgelegen) plaats’ veld= ‘open vlakte, heide, bouwland’ dijk=Lees verder