Nu aan het laden
×

Echt Nep: De namen Hou-Bliërick, Hou-Blierick of Hau-Blierick

Echt Nep: De namen Hou-Bliërick, Hou-Blierick of Hau-Blierick

Onderstaand artikel is geschreven in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2024. In onze zoektocht naar de oorsprong van de naam Hout-Blerick komen we namelijk nogal wat beweringen tegen die Echt Nep! Blijken te zijn!

       Maand van de geschiedenis artikel!

Over de naam oorspronkelijke Hout-Blerick is namelijk veel onduidelijkheid. Zeker omdat men op Facebook en ook op de website van de dorpsraad gebruik maakt van drie volgens hen historische benamingen. Namelijk Hou-Bliërick, Hou-Blierick en Hau-Blierick. Wanneer komen deze als eerste voor en welke variant werd er toen gebruikt? Hiervoor gaan we op zoek naar primaire bronnen. We beginnen onze zoektocht in oude kaarten en vervolgen deze in oude boeken en publicaties.

Uit het kaartenboek van Averbode, getekend door Cornelis Lowis kunnen we opmaken dat men in 1677 al sprak van Holt Blerick. Waarbij Holt het dialectwoord voor Hout is.
Op de Tranchot Kaart uit 1803 treffen we de naam Holt-Blérick aan.
Op Topotijdreis treffen we de Krayenhofkaart aan met als jaartal 1823. Op deze kaart staat het als Oud Blerick vermeld.
De eerstvolgende kaart op Topotijdreis komt met de naam Holdblerick. Dit betreft een Topografische Militaire kaart uit 1855.
In 1882 verandert de D in een T en spreekt men van Holtblerick. Ook dit betreft een Topografische Militaire kaart.
In 1924 zien we dat de naam inmiddels verandert is in Houtblerik, waarin Blerick de C verloren is en het dialectwoord ‘holt’ verandert is in de Nederlandse vertaling ervan, namelijk hout. En wederom betreft het een Topografische Militaire kaart.
In 1936 zien we een streepje verschijnen tussen Hout en Blerick in. Ook wordt Blerick weer met een C geschreven. Op deze Bonnekaart staat het dan ook als Hout-Blerick geschreven. Vanaf dat moment verandert de naam niet meer en blijft deze tot en met de dag van vandaag hetzelfde.

We lopen bij het bekijken van de kaarten tegen een heel groot probleem aan. Op geen enkele kaart komen bovenstaande benamingen voor. En kaarten gemaakt in het verleden zijn primaire bronnen, ze geven aan hoe de plaatsen toentertijd genoemd werden. Dus ook hoe de mensen Hout-Blerick destijds noemden, de mensen die er woonden, de mensen die er naar toe op weg waren maar ook de heersers van dit gebied.

Alleen… Waarom gebruikt men dan de naam Hou-Blierick en Hau-Blierick toch op de Facebookgroepen? En waarom noemt de dorpsraad het Hou-Bliërick? Dat kunnen we aan de hand van deze kaarten helaas niet verklaren.

En nu… We geven nog niet op. Laten we eens op een belangrijke andere bron zoeken. Delpher bijvoorbeeld. We zoeken in boeken, publicaties en kranten. Tevergeefs.

Na een lange speurtocht komen we daar geen Hou-Blierick, geen Hau-Blierick en ook geen Hou-Bliërick tegen. Wat we wel tegenkomen zijn alle andere hierboven genoemde benamingen van Hout-Blerick.

Mogen we dan aannemen dat de benamingen die de Facebookgroep aanhoudt en de dorpsraad gebruikt niet kloppen en dus Echt Nep! zijn? Dat ligt eraan hoe we het geheel benaderen. Historisch gezien zijn deze benamingen inderdaad ‘Echt Nep!’ Er is geen enkele primaire bron te vinden waar deze drie benamingen gebruikt worden.

Echter heeft men op dit moment deze benamingen omarmd voor hun dorp. Kijken we dus naar dit moment en de huidige inwoners dan wordt door enkelen deze naam gebruikt. Alleen is deze niet officieel erkend, het dorp heet dan ook Hout-Blerick. Zoals te zien is op de naambordjes. Claimen dat het om oude benamingen gaat kan en mag dan ook niet!

 

 

You cannot copy content of this page