Eerste schop in de grond

Op Sint Michielsdag 2023 is symbolisch de eerste schop de grond in gegaan voor de herontwikkeling van het Kazernekwartier. Dit werd gedaan door wethouder Tom Verhaegh, Gijs Boor en Rob Crul. Voor de hoofdingang van de oude Frederik Hendrik Kazerne was eerder een gigantisch beeld van een schep geplaatst.

De roestvaststalen XL-schop is ontworpen en gemaakt door Schouren-Metaal b.v. Deze werd geplaatst tussen enkele betonnen blokken en voorzien van een hoop zand.

Alleen was de gemeente Venlo vergeten dat men voor dezelfde locatie ook een vergunning verstrekt had aan het circus van Hans Klok & Friends. En deze grote groep artiesten waren al ruim een week bezig hun kampement op te bouwen op hetzelfde terrein. De nacht voor de onthulling werd het terrein voorzien van hekken en stond de schop ineens binnen het evenemententerrein van Hans Klok.

Maar ook iets anders waren ze vergeten, namelijk dat als je een catering bedrijf de opdracht geeft de catering te verzorgen voor je onthulling en je je gasten van koffie & vlaai wilt voorzien je dit bedrijf op zijn minst toegang moet verschaffen tot de ruimte waar dit plaats zou moeten vinden. In gebouw 3B op de zolder is namelijk het kantoor van de herontwikkeling van het Kazernekwartier. Alleen er was niemand met een sleutel aanwezig, laat staan bereikbaar. En wat gebeurt er dan? Juist dan klopt men aan bij bewoners en gebruikers of zij een telefoonnummer hebben van een gemeenteambtenaar met sleutel. Nee dus, want er wordt niet direct met de bewoners of gebruikers gecommuniceerd, alles loopt namelijk via de leegstandsbeheerder AdHoc…

De in allerijl opgeroepen vergunningenambtenaar van de gemeente Venlo mocht het probleem van de hekken rondom de schop oplossen. Hij is namelijk de eindverantwoordelijke. Met enige vertraging heeft men uiteindelijk toch de XL-schop kunnen onthullen en kon er weer eens champagne gedronken worden door een wethouder en andere ambtenaren, waaronder natuurlijk de erfgoedmedewerkers en archeologen van de gemeente Venlo zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor het erfgoed in de gemeente Venlo en weten het telkens weer te verkwanselen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.