Een stormtoren is een middeleeuws, enkele verdiepingen hoog belegeringswerktuig dat de aanvallers een platform verschafte op gelijke hoogte met een te bestormen stads- of kasteelmuur.

Het wordt ook wel evenhoog of helepool genoemd.

stormtoren (uit "Histoire d'une Forteresse" van Viollet-Le-Duc)
Agger en strormtoren (uit "Histoire d'une Forteresse" van Viollet-Le-Duc)

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.