Nu aan het laden
×

Aalsbeek

Aalsbeek

De Aalsbeek ligt ten noordoosten van Belfeld, tussen Geloo en de Tegelse wijk Leemhorst. De beek zelf stroomt in westelijke richting, komende vanaf de steilrand, en mondt uit in de Maas. Dwars door het gebied loopt, van noord naar zuid, de A73.

De naam Aalsbeek komt voor in een overeenkomst uit 1550, waarin de grens wordt bepaald van de Heerlijkheid Belfeld. In 1630 vond de verkoop plaats van land aan de Daelsbeeck. De oversteek bij de beek was niet altijd zonder gevaar. In een akte van 19 december 1815 is opgetekend, dat een dode was gevonden bij de gemeentegrens in de Aalsbeek.

Begin 2012 is het gebied ontwikkeld tot hoogwaardig ecologisch gebied, gecombineerd met een landelijk recreatiegebied. Deze ontwikkeling vond plaats door samenwerking tussen de gemeente Venlo, de Provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Staatsbosbeheer, Milieufederatie en de LLTB.

Het beheer van het gebied is in handen van de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek. De stichting is in 2007 opgericht met als doel om de oorspronkelijke structuur van het gebied terug te brengen. De stichting wil de natuurlijke habitats van diverse diersoorten, die vroeger in het gebied leefden, terugbrengen. Onder deze diersoorten bevinden zich onder ander de zandhagedis, de poelkikker en de boomkikker. Ook wordt de Exmoorpony ingezet om het gebied te bevolken.

You cannot copy content of this page