Een afsnijding is een binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen. Het werd soms in geval van nood aangelegd.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie