Albericus is de naam van een Frankisch grondbezitter, die grofweg in de 8e eeuw in de huidige regio Noord-Limburg leefde.

Rond die tijd schonk hij goederen, gelegen in het huidige Blerick, aan de Benedictijnse Abdij van Fulda. Deze schenking staat genoteerd op een lijst van Friese giften van circa 780 tot 800, die zich in de archieven van het klooster bevindt. Volgens de schenkingsakte is Albericus afkomstig uit de Maasgouw en staat hij zijn erfdeel van de Blerickse goederen af aan de abdij. Dit erfdeel bestaat uit een landgoed met boerderijen en een grote vroenhof. In het domein Walaren (Wielder?) schenkt hij een boomgaard met wilgen (wiehen, wat vaak abusievelijk wordt vertaald met weide) en 11 boerderijen plus een halve boerderij met in totaal 46 horigen.

Onduidelijk is wie Albericus precies was. Er was een Albericus in de 8e eeuw bisschop van Utrecht, maar het is niet geheel duidelijk of dit dezelfde persoon was.

In de 20e eeuw werd in Blerick een straat naar hem vernoemd: de Alberickstraat.

Geef een reactie