Nu aan het laden
×

Ald Weishoès

Ald Weishoès

Het Ald Weishoês (Oude Weeshuis), een vroeg 17e-eeuws, in Gelderse Renaissancestijl opgetrokken gebouw, ligt op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Kleine Kerkstraat in de Venlose binnenstad.

Door een eerdere schenking van de hof Swenhof te Lobberich in 1577 van het echtpaar Johan de Verwer en Anna Ingenhuys en uiteindelijk hun extra geld in 1588 kon later het pand aan de Grote Kerkstraat worden gebouwd.

In de beginjaren was er een Latijnse school gevestigd. Deze bleef maar tot 1619 in het gebouw waarna het overging in handen van de Kruisheren, die de lessen vanaf dat jaar in hun klooster gaven. Wie er daarna in het gebouw kwam is onbekend, wel is bekend dat er vanaf 1680 tot 1883 er de stadsschool er was gevestigd, met in de kelder de armenschool.

In 1885 werd het pand gekocht door de Burgelijke Godshuizen, een instantie die zich bezig hield met armen- en ziekenzorg, en vestigde er een gasthuis. De Burgelijke Godshuizen waren al eigenaar van het ernaast gelegen weeshuis, ook gebouwd in 1577. Daarnaast weer bouwde de instantie in 1820 een bejaardenhuis. De Burgelijke Godshuizen waren dus eigenaar van een groot complex. Op de achterliggende terreinen werd dit complex nog diverse malen uitgebreid. Toch voldeed het niet, want in 1907 had het bestuur van de Godshuizen plannen om het complex gedeeltelijk af te breken en er een nieuw gebouw neer te zetten. Die plannen gingen niet door.

In 1926 kwam er een ingrijpende restauratie gecombineerd met nieuwbouw. De benaming Ald Weishoes wordt sinds die tijd gebruikt voor het hele hoekcomplex, maar is in wezen verkeerd. In het hoekpand hebben, na de aankoop ervan door de Burgelijke Godshuizen, maar heel kort wezen gewoond. Het oude weeshuis is dus eigenlijk het pand ernaast.

In 1599 schonken Peter van Broeckhuysen en echtgenote cum suis ook nog de hof Voewinckel te Broekhuizen aan het Weeshuis. Deze hof droeg daarna de bijnaam De Wezenhof (tegenwoordig heet het De Vonkel).

Door de bombardementen tijdens de oorlog zijn veel historische gebouwen uit de Venlose binnenstad verdwenen zoals de middeleeuwse woningen nabij de Maasbrug (Kwartelenmarkt), de synagoge en de kloostercomplexen aan de zuidkant. Venlo’s voornaamste monument, het 16e-eeuwse stadhuis aan de sfeervolle Markt, is ongeschonden gebleven. Ook het middeleeuwse stratenplan van de binnenstad is goed bewaard gebleven. Recent onderzoek achter de huidige en moderne gevels aan de Vleesstraat/Lomstraat, Klaasstraat en de Parade heeft aangetoond dat veel huizen nog een (laat)middeleeuwse kern hebben. Gelukkig zijn er ook een aantal monumenten overeind blijven staan gedurende de Tweede Wereldoorlog, waaronder het Ald Weishoês.

Fotogallerij

 Latijnse school (640x480)

Foto’s:Peter Keijsers

 

Status: Rijksmonument

You cannot copy content of this page