Ambacht

Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen.