Algemeen

Monumentnummer : 532449
Monumentnaam :
Status : Voorbeschermd
Complexnummer :
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register :
Kadaster deel/nr : /
Int. Kenteken : N

Locatie

Provincie : Limburg
Gemeente : Venlo
Woonplaats : VENLO (Venlo)
Buurt/wijk :
Situering : Buiten de bebouwde kom
X-Y coörd : 205072-376966

Monument

Omschrijving: Terrein met kampementen uit het laat-paleolithicum en (nederzettings)resten uit het neolithicum.
Archeologische vindplaats

Geef een reactie