Kasteel Baersdonck (ook wel Kasteel Baarsdonk) is een verdwenen kasteel op de gemeentegrens tussen Grubbenvorst en Blerick.

Het kasteel moet zijn gebouwd in 1399 en vernoemd naar de eerste eigenaar. Het hele landgoed heeft, volgens een leenspecificatie, 86 Gelderse morgen beslaan, wat neerkomt op circa 74 hectare. Sinds het begin, in 1401, was het een afzonderlijk leen van de hertogen van Gelre aan de Van Baersdoncks.

In de directe nabijheid van het kasteel lag het Gebroken Slot, dat ook bekend staat als kasteel Grebben. Tegenwoordig is dit kasteel verworden tot ruïne. De Heerlijkheid Grebben moet in de 14e eeuw dus opgedeeld zijn tussen de twee kastelen. Over het jaartal zijn de historici het niet eens. De een ziet 1391 als jaar van opdeling op grond van het Baersdonckse tijnsboek, de ander ziet 1359 als jaar van opdeling op grond van vermelding in het Gelderse en Kleefse vredesverbond. De kadastrale kaart uit 1821 toont de gebouwen van de Baersdonck gesitueerd direct aan de Maas. Door deze ligging genoot het slot geen bescherming tegen een hoogwaterstand van de rivier. In tegenstelling tot het Gebroken Slot was de Baersdonck geen mottekasteel.

Van het voormalige kasteel is weinig overgebleven behalve hier en daar een verwijzing in het landschap. Het kasteel is in 1529 afgebroken.

Status: verdwenen

Geef een reactie