Nu aan het laden
×

Bastion Kwaktoren

Bastion Kwaktoren

Bastion Kwaktoren was een van de vele 17e eeuwse en 18e eeuwse vestingwerken rond Venlo.

 

Het bastion werd gebouwd in de 16e of 17e eeuw. Het werd later onderdeel van de Enveloppe Van der Duyn, met in de stadsmuur de Kwaktoren. Op het punt tussen Bastion Keulen en Bastion Kwaktoren stroomde ook de Cedronsbeek de stad binnen, en sneed dwars door het erf van het klooster Trans-Cedron. De toren werd gebruikt voor opslag van buskruit. Ook stond op het rondeel op het bastion vanaf 1613 een vuurmond met de naam den Coepere Slange.

 

Aanvankelijk waren de originele vestingwerken nauwelijks meer dan een versterkte stadswal. Aangezien de stad veelvuldig belegerd werd door onder andere Maurits van Oranje, de Spanjaarden en Frederik Hendrik de stedendwinger, werd door die laatste aan het begin van de 18e eeuw besloten om de verdedigingslinie uit te breiden. Ook de nieuwe dreiging van zowel Oostenrijk als Pruisen deden hem hiertoe besluiten. In 1725 werd daarom begonnen met de uitbreiding van de vestingwerken.

 

De vestingwerken hadden tegen het midden van de 18e eeuw een volledige metamorfose ondergaan. Venlo was, in de woorden van de Amsterdamse geschiedschrijver Jan Wagenaar, eene sterke Stad geworden.

 

In de 19e eeuw werden, net als vele andere vestingen, de Venlose vestingwerken op decreet van de Koning Willem III gesloopt.

 

(Bronnen: Frans hermans: Historische stededenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief)

You cannot copy content of this page