Bastion Reede was onderdeel van de Vestingwerken van Venlo, als uitbreiding op het (schier)eiland De Weerd dat als verdedigingswal in de Maas lag.

 

Venlo is door de eeuwen heen veelvuldig het doelwit geweest van verovering (zie het menu “belegeringen”). Aan het eind van de 16e eeuw probeerde Maurits van Oranje tot tweemaal toe tevergeefs de stad in handen te krijgen (zie: verraad van Venlo). In de 17e eeuw werd de stad over en weer veroverd door de Spanjaarden en Frederik Hendrik de stedendwinger. In de achttiende eeuw ontstond er rond Venlo, na tal van oorlogen, een nieuwe dreiging in de gedaanten van Oostenrijk en het expansieve Pruisen.

 

Daarom werd in 1725 een begin gemaakt met de uitbreiding van de vestingwerken. Ook blijkt uit plattegronden dat het eiland in de jaren dertig met het vasteland werd verbonden. De zuidelijke haveningang werd afgesloten door de bouw van het Bastion Le Roy (ook wel Schoppen-Aas genoemd). Zo vormden de beide bastions een effectieve verdedigingswal aan de zuidwest-zijde van de stad.

 

Rondom de stad werden, met de klok mee, de forten Ginkel, Beerendonck en Keulen aangelegd. Aan de overzijde van de Maas was in de 17e eeuw al Fort Sint-Michiel aangelegd.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.