Bastion Roermond was onderdeel van de vestingwerken van Venlo, aan de zuidwestpunt van de stadsmuur. Het bastion lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, pal aan de Blodaartstoren.

Aanvankelijk waren de originele vestingwerken nauwelijks meer dan een versterkte stadswal. Aangezien de stad veelvuldig belegerd werd door onder andere Maurits van Oranje, de Spanjaarden en Frederik Hendrik de stedendwinger, werd door die laatste aan het begin van de achttiende eeuw besloten om de verdedigingslinie uit te breiden. Ook de nieuwe dreiging van zowel Oostenrijk als Pruisen deden hem hiertoe besluiten. In 1725 werd daarom begonnen met de uitbreiding van de vestingwerken.

Rondom de stad werden, met de klok mee, de forten Ginkel, Beerendonck en Keulen aangelegd. Aan de overzijde van de Maas was in de 17e eeuw al Fort Sint-Michiel aangelegd. Daarnaast werden nog vele andere verbeteringen doorgevoerd, zoals de bastions Reede, Le Roy en het Nieuw Bastion. Vreemd genoeg werd, volgens een kaart uit 1842 het bastion bij de Roermondsepoort het Nieuw Bastion genoemd en kreeg het aan de zuidwestpunt gelegen bastion de naam Bastion Roermond.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.