Een bastion is een vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een verdedigingswerk naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp, voornamelijk voor het bestrijken van de aanliggende courtines; bestaat uit twee facen, twee flanken en een niet-bewalde keel; ook wel bolwerk of dwinger; zie ook gedetacheerd bastion
Opmerking: Bij een vol bastion is de binnenruimte (het terreplein) gevuld met een aardlichaam, een bomvrij onderkomen voor personeel of een remise voor geschut. Bij een hol bastion ontbreken deze.

bastion

basisvormen van bastions:
a. Oud-Italiaans; b. Nieuw-Italiaans; c. Oud-Nederlands;
d. verbeterd Oud-Nederlands; e. Frans (Vauban, 2e methode);
f. Nieuw-Nederlands (Coehoorn)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie