Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting; bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende opstelling. Het wordt veelal ook toegepast bij een enveloppe.
afb.01kl

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie