Nu aan het laden
×

Beer

Beer

Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving
Opmerking. Een beer kan de volgende functies hebben:
1. scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueel d.m.v. een sluis (sluisbeer)
2. als holle beer, voor het doorlaten van personeel
3. idem, en bovendien voorzien van schietgaten, voor grachtsflankement

beer
beer met twee monniken (foto: J. de Zee)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

You cannot copy content of this page