De Begijnengang is een 14e-eeuwse straat in het Kloosterkwartier in de binnenstad van Venlo.

Locatie

De straat loopt in zuidelijke richting van de Gasthuisstraat tot aan de Klaasstraat en is niet toegankelijk voor autoverkeer.

Geschiedenis

De historie van de straat is nauw verbonden met een klooster, dat rond 1320 moet zijn gesticht. In een stadsrekening uit 1396 wordt een uitgave vermeld van ene Koenen Boumart vander hoefstaet aan der Beghinen huus. In 1400 vermeld een stadsrekening een uitgave van een tuin in de Beghinestrate. Dit toont aan dat er in de 14e eeuw al begijnen woonden in een pand aan deze straat in de binnenstad. Volgens een pastoor Knippenberg zijn deze begijnen in 1413 vertrokken naar een nieuw onderkomen aan de Weide, wat vermoedelijk Dominicanenklooster Mariaweide moet zijn geweest. Een andere stadsrekening uit 1413 vermeldt, dat een schenking heeft plaatsgevonden aan de beghinen in sint ter Claes. Door de verhuizing naar Mariaweide voegden de begijnen zich bij de orde van de Augustinessen.

Rond dezelfde tijd hebben de Kruisheren het klooster bij hun eigen Nicolaaskerk getrokken. Daardoor besloeg het klooster de gehele westwand van de straat en de hoofdingang bevond zich aan de Gasthuisstraat. In het klooster was lange tijd een Latijnse school, volgens de plaatselijke kruisherentraditie Collegium Gregorianum geheten, gevestigd. In 1797 verlieten de Kruisheren Venlo, maar het kloostercomplex bleef nog geruime tijd bestaan.

In 1820 werd door de gemeenteraad besloten er een Rijks Lagere School in te vestigen, maar dit duurde slechts tot het begin van de Belgische Tijd in 1830. In 1831 werd besloten een Hogere Stadsschool in het complex te vestigen, die in 1852 werd verplaatst naar een pand aan de Markt. Pas in 1862 kreeg het complex een nieuwe bestemming door de vestiging van het zogeheten Sint-Jozefgasthuis. In 1852/53 werd een grondige verbouwing van het complex gegund aan de uit Roermond afkomstige architect Pierre Cuypers.

In de Tweede Wereldoorlog werd het complex bij een bombardement compleet verwoest. Op dezelfde plaats werd in de jaren daarna een nieuw pand gebouwd, dat tot op heden de Venlose openbare bibliotheek huisvest. Rondom dit gebouw ligt nu de Kruisherenstraat, naar het klooster dat hier voorheen lag. De achterzijde van Huize Ottenheym ligt aan deze straat. Dit betreft een blinde muur, waarop een tafereel van het voormalige klooster is geschilderd. Aan de zijkant van de bibliotheek hangen ook foto’s, met achtergrondinformatie, van dit klooster.

Geef een reactie