Het beleg van Venlo in 1606 was een stadsgevecht in de Tachtigjarige Oorlog tussen het Staatse en het Spaanse leger. Toen na het Verraad van Venlo in 1597 de Spanjaarden de stad in handen hielden, liet Prins Maurits dit niet op zich zitten en besloot hij in 1606 nog een poging te wagen.

 

De poging liep stuk op een gebrek aan materieel en het feit, dat de grotendeels katholieke Venlose bevolking zich sterk tegen de protestantse prins had verzet. Deze religieuze tegenstelling was overigens al in het verleden een heikel punt geweest, en zou dat nog lange tijd blijven.

 

Maurits’ vele geldverslindende veldtochten waren vermoedelijk de hoofdoorzaak die hem ertoe dwong om in dat jaar besprekingen te beginnen met Spanje, om tot een staakt-het-vuren te komen, wat in 1607 werd uitgeroepen. Wellicht zijn ook de spanningen tussen Maurits en Johan van Oldenbarnevelt een oorzaak geweest voor het ontstaan van dit Twaalfjarig Bestand.

 

(Bron: Frans Hermans e.a. 1999: Historische stedenatlas van Nederland, deel 6 Venlo  ISBN 90-407-1992-6)

Geef een reactie