Nu aan het laden
×

Beleg van Venlo 1632

Beleg van Venlo 1632

Het beleg van Venlo in 1632 was een belegering tussen het Staatse en het Spaanse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog en was onderdeel van de Veldtocht langs de Maas door Frederik Hendrik, de stedendwinger. Toen in 1606 Prins Maurits in een vergeefse poging de stad belegerde, besloot Frederik Hendrik in 1632 nogmaals een poging te wagen.

Intussen waren de Spanjaarden begonnen met de aanleg van de Fossa Sanctae Mariae, wat later bekend werd onder de naam Fossa Eugeniana, die de plaats Rheinberg aan de Rijn moest verbinden met Venlo. Samen met een gepland kanaal van Venlo naar de Schelde wilde Spanje het vervoer over water gaan beheersen, en het Hollands scheepvaartverkeer een gevoelige klap toebrengen. Intussen was de prins vanuit de Mokerheide met een leger van 17.000 man voetvolk en 3.000 ruiters op weg naar Venlo. Daar splitste hij het leger in drie delen. Graaf Ernst Casimir werd naar Roermond gezonden om daar een beleg te slaan, kolonel Wijnbergen werd naar Straelen gezonden.

Op 1 juni sloegen zij beleg voor de stad, op de derde dag was men begonnen met het graven van approches waarop de stad capituleerde. De stad ging op 4 juni tegen zeer gunstige voorwaarden over aan de Staatsen.

 

Venlo tijdens het beleg in 1632

 

Alle kerken op een na mochten katholiek blijven, één kerk (de Sint-Joriskerk) werd aangewezen voor de protestantse diensten. De katholieken kregen vrije godsdienstuitoefening. Samen met Roermond zou Venlo vijf jaar lang grondgebied van de Republiek der Nederlanden blijven, totdat in 1637 de Spanjaarden de stad weer tijdens een nieuw beleg zouden innemen. De Staatsen hadden de vestingwerken aanzienlijk verbeterd, maar de stad werd desalnietemin wederom binnen vier dagen ingenomen. De oorzaak daarvan wordt toegeschreven aan de Staatse luitenant-kolonel Nicolaas van Brederode, die op de derde dag, toen de approches geopend werden, samen met de pastoor naar kardinaal Richelieu ging om de stad over te dragen. Van Brederode werd ter dood veroordeeld wegens dit verraad maar wist naar Keulen te vluchten.

 

(Bron: Frans Hermans e.a. 1999: Historische stedenatlas van Nederland, deel 6 Venlo  ISBN 90-407-1992-6)

You cannot copy content of this page