De Bleek was een blekerij op een lunet in de Venlose Vestingwerken.

De Bleek is in ieder geval na 1560 gebouwd. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, ter hoogte van de nu nog bestaande Martinuskerk. De lunet was toegankelijk via het in de stadsmuur aanwezige Kerkepäörtje, die ook toegang verschafte tot het Fort Beerendonck. Hoewel het niet gebruikelijk was om lunetten een naam te geven, had deze lunet wel een naam. In het begin was dit de naam van de molen, later kreeg het de naam van de blekerij.

In eerste instantie beschikte de burgerij over een eigen blekerij, die binnen de stadsmuur aan de Grote Beek lag. Deze werd gebruikt voor de textielnijverheid die in Venlo relatief groot was. De precieze plaats in vooralsnog niet bekend. In de 13e eeuw, al voordat Venlo stadsrechten kreeg, beschikte de plaats al over een lakenhal.

Vanaf de 16e eeuw werd een aparte blekerij voor militaire doeleinden noodzakelijk. Venlo was regelmatig het doelwit van belegeringen, en was daarom al snel een garnizoensstad. Het behoorlijk grote garnizoen gebruikte relatief veel textiel.  De Spanjaertsmolen diende al een militair doel, namelijk het veranderen van het waterpeil in de gracht als dat nodig was, zoals bijvoorbeeld een belegering. Aangezien deze molen  toch al op een lunet in de vestinggracht lag, werd deze lunet vanaf de 16e eeuw gebruikt om het militaire textiel in een nieuw gebouwde, daartoe bestemde, blekerij te bleken.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo)

Geef een reactie