Een blokhuis is een klein, meestal zelfstandig en nagenoeg vierkant verdedigingswerk, vroeger van houten balken, later van steen of beton; werd aangelegd als toevoeging van een vesting, als voorgelegen werk of als verdedigbaar wachthuis. Het wordt ook wel koerhuis genoemd (vgl: Kurhaus in Den Haag).

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie