Nu aan het laden
×

Huis Boerlo

Huis Boerlo

Huis Boerlo was het enige echte kasteel in Blerick, gelegen in de Boekend en behoorde tot de heerlijkheid Blerick

Het kasteel ontleende zijn naam aan het gebied waarin het lag en werd bewoond door de gelijknamige adellijke familie Van Boerlo. Het kasteel was op een strategische plaats gebouwd, met rondom het moerassige Saorbrook en het moeras de Wassum. Het bestond waarschijnlijk uit een hoofdgebouw (mogelijk met torens) met een noordelijke en zuidelijke zijvleugel die door een gracht waren omringd. Ook de aangrenzende boomgaard annex moestuin was door een gracht omgeven. Buiten het grachtenstelsel lagen de economiegebouwen, met als middelpunt de hoeve Boerlo.

Het bouwjaar van kasteel Boerlo is niet bekend. Dat het oud was, blijkt uit een vermelding in een 15e-eeuws leenaktenboek. Ook het gegeven dat de Van Boerlo’s al in het begin van de 14e eeuw in Blerick woonden (waarschijnlijk ontleenden zij hun naam aan het kasteel) wijst daarop. De oudst bekende afbeelding is die op een kaart van Cornelis Lowis uit 1677.

Het kasteel werd in de loop der eeuwen onder meer bewoond door de families Schenck van Nijdeggen (1569 tot 1674) en Ruys (1722-1815). Vanaf 1815 stond het leeg en raakte het in verval. In 1838 werd het kasteel aangekocht door notaris Johannes R. Clercx en diens echtgenote Anna Soiron. Hun in 1830 geboren zoon Jean zou later een belangrijk Nederlands politicus worden. Het echtpaar liet het kasteel afbreken en enige tijd later op dezelfde plaats een landhuis bouwen dat de toepasselijke bijnaam ut Kastielke kreeg.

De bij het kasteel horende boerderij was al voor 1600 in twee bedrijven gesplitst: Groot Boerlo en Klein Boerlo. De later Groot-Boller genoemde hoeve werd rond 1950 gesloopt om plaats te maken voor het gelijknamige industrieterrein. Datzelfde gebeurde met ut Kastielke, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd was geraakt.

Boerderij Klein Boller bestaat nog steeds.

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page