Bolwerk kan de volgende betekenissen hebben:

1. vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling
2. later gebruikt als synoniem voor bastion
3. ook in het algemeen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk

bolwerk
bolwerk (betekenis 1), gelegen voor een muurtoren

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie