Een bonnet is een plaatselijke verhoging van een borstwering of traverse, met het doel extra dekking tegen waarneming en/of vuur te verschaffen; soms voorzien van schietsleuven.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie