Bron Mooi Limburg 31-10-1936

22 October 1936. — Hedennacht heeft een felle uitslaande brand een danszaal, toebehoorende aan den heer H. Vervoort, alhier, in de asch gelegd. De heer Vervoort had zich reeds met zijn gezin ter ruste begeven. De slapende bewoners werden door voorbijgangers gewekt en verlieten ijlings de woning. Ook in de belendende perceelen hield men zich gereed de woning te verlaten, daar de brand hevig woedde. Na een uur hard werken wist de brandweer het vuur te beperken zonder dat de belendende perceelen gevaar liepen.
De zaal met de geheele inventaris, waaronder een kostbaar dansorgel brandde geheel uit. Het gelukte café en woonhuis te behouden. De schade is zeer aanzienlijk en niet ten volle door verzekering gedekt