Een brisolschot is een schot om, door middel van terugkaatsing van het projectiel, een zijdelings of achterwaarts gelegen doel te treffen.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie