Nu aan het laden
×

Brons

Brons

Brons is een legering van koper en tin. Het tingehalte kan variëren van ca. 10 tot 30%. De legering heeft een roodachtige tot gelige kleur, afhankelijk van het tingehalte. De periode in de geschiedenis waarin de mensheid op grote schaal gebruikmaakte van voorwerpen gemaakt van brons, heet traditioneel de bronstijd.

In het derde millennium voor Christus ontdekten metaalgieters proefondervindelijk dat brons duidelijke voordelen had in vergelijking met zuiver koper bij de productie van artistieke beelden. De ontdekking van brons maakte het mogelijk om metalen objecten te creëren die sterker waren dan daarvoor mogelijk was. Gereedschappen, wapens, uitrustingen en verschillende bouwmaterialen, zoals gedecoreerde tegels gemaakt van brons waren harder en sterker dan steen en koper, de voorlopers van brons.

Aanvankelijk werd brons gemaakt door koper met arseen te legeren. De vroegst bekende objecten met deze samenstelling komen uit het vijfde millennium v.Chr. Later gebruikte men tin, wat het enige type brons werd in het late 3de millennium v.Chr.Tinhoudend brons was beter dan met arseen gelegeerd koper omdat het gemakkelijker was om te maken, het sterker was en eenvoudiger was te gieten. Daarnaast is tin niet giftig, in tegenstelling tot arseen. De eerste tinhoudende bronsproducten dateren van het late vierde millennium v.Chr. en zijn gevonden in Susa (Iran) en een aantal plaatsen in China, Lorestan (Iran) en Mesopotamië (Irak). Koper- en tinertsen worden zelden samen gevonden (met uitzondering van een enkel gebied in Thailand en Iran), zodat men voor de grondstoffen voor de bronsproductie afhankelijk was van de handel.

In Europa was de voornaamste bron voor tin de ertsafzettingen in Cornwall (Engeland), welke verhandeld werden tot in Fenicië aan de Middellandse Zee. Koper werd gevonden in Etrurië, Sardinië en Cyprus. Hoewel brons in het algemeen harder is dan smeedijzer, met een vickershardheid van 60-258 tegen 30-80, kwam er toch een einde aan het bronstijdperk en begon de ijzertijd; dit gebeurde omdat ijzer makkelijker te vinden en te bewerken was. Brons werd nog steeds gebruikt in de ijzertijd, bijvoorbeeld door officieren in het Romeinse leger die bronzen zwaarden hadden, terwijl het voetvolk met ijzeren zwaarden was toegerust. Maar voor vele toepassingen werd het zwakkere smeedijzer voldoende geschikt bevonden.

Bron: Wikipedia

You cannot copy content of this page