Café den Handboog is een monumentaal pand in de wijk Klein Italië in de binnenstad van Venlo. Het café ligt in het midden van de zuidelijke gevelrij van de Houtstraat.

Onder het pand bevindt zich een laat-middeleeuwse kelder. Dit geeft aan dat er in ieder geval al in de 15e eeuw bebouwing was aan deze straat. Het ging hier vermoedelijk om een woon- annex handelshuis.

In de late 18e eeuw bevond zich in de zuidwand van de straat een als logement fungerend complex, waarvan dit pand onderdeel uitmaakte. De eigenaar was in die tijd ene Ariëns, naar wie de plaats achter het gebouw is vernoemd.[1] Het complex bestond uit het huidige café als logement, een vleugel aan straatzijde en aan de achterzijde onder andere een stal en een koetshuis.

Halverwege de 19e eeuw werd de voorgevel gewijzigd. Het pand kreeg een neoclassicistisch uiterlijk, met twee frontons op de hoeken.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het westelijke deel van het complex, dat door bombardementen in verval was geraakt, afgebroken. Alleen het oostelijke deel, inclusief de neoclassicistische gevel, bleef behouden.

Het pand is aan de oostzijde onderkelderd met vanaf het maaiveld drie etages. Het wordt afgedekt met een zadeldak, dat aan de oostzijde is afgewolfd. De huidige voorgevel is, als gevolg van de bombardementen, gehalveerd. De oorspronkelijke gevel had een spiegelsymmetrische opzet. De begane grond is gemoderniseerd, maar vanaf de eerste etage is de overgebleven gevel nog in originele staat. De vensters hebben laat-19e eeuwse houten T-ramen met glas in lood in het bovenlicht.

De kelder met tongewelf stamt uit de Late Middeleeuwen en is het enige oorspronkelijke gedeelte van het pand. Inwendig bevindt zich een 18e eeuwse bordestrap, en waarschijnlijk bevinden zich in het pand oudere balklagen.

Status: gemeentelijk monument

Geef een reactie